Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu

Provozovatelem e-shopu portálu (dále jako provozovatel e-shopu) je Jana Tutzká, se sídlem Pálavská 79, 32300 Plzeň-Severní Předměstí.

IČ: 64876411

Podej a zboží v e-shopu

U každého zboží je uvedena cena včetně DPH a jeho hlavní popis.

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat pouze originál a bezvadné zboží, které si kupující objednal prostřednictvím elektronického katalogu a které se shoduje se zobrazeným zbožím v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací). Zboží je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR. U každého zboží je uvedena cena včetně DPH a jeho hlavní popis.

Ceny zboží jsou platné v momentu uskutečnění objednávky.

Objednání zboží

Proces objednání zboží se skládá ze tří zásadních kroků – vložení zboží do košíku, vyplnění objednávkového formuláře a odeslání objednávky. Odeslání objednávky je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Zrušení objednávky

Zákazník i provozovatel e-shopu mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do e-mailovém potvrzení objednávky provozovatelem e-shopu.

  • Pokud zruší objednávku provozovatel e-shopu, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
  • Zrušení objednávky ze strany zákazníka po okamžiku uzavření kupní smlouvy (tj. potvrzení objednávky provozovatel e-shopu prostřednictvím e-mailu) je možné jen po předchozí dohodě provozovatele e-shopu a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Doprava a Platba

Doprava hmotného zboží je zajišťována prostřednictvím České pošty a jsou k dispozici tyto možnosti: Způsob úhrady zboží

Platba převodem (předem)

Platbou převodem ušetříte 30,- Kč z celkové ceny vaši objednávky a zároveň nemusíte disponovat hotovostí v době doručování zásilek.

Platba dobírkou

Proti převzetí zásilky hradíte kurýrnímu doručovateli hotovost.

Poštovné a balné

105,- Kč při platbě převodem,

135,- Kč při platbě na dobírku.

Osobní odběr zboží je možný po dohodě v Plzni. Ceny poštovného jsou účtovány včetně nákladů na balné a jsou jsou kalkulovány pro území České republiky

Zboží bývá po odeslání doručováno do 2. – 5. pracovních dnů (o odeslání jste vždy informováni emailem).

Zboží je doručováno jako balík či doporučená zásilka a to v rámci ČR. Pro zaslání balíku do SR je nutno zvolit platbu předem (bankovním převodem - zálohová faktura).

Upozorňujeme, že v případě převodu částky za objednávku v jiné měně než v českých korunách (např. v Eurech), nese veškeré náklady na bankovní poplatky za převod v cizí měně zákazník a budou mu provozovatelem e-shopu dodatečně naúčtovány.

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k situaci, že zboží nebude možné v uvedených termínech doručit, budeme vás kontaktovat a o nastalé situaci informovat. Zároveň se obě strany dohodnou na řešení vzniklé situace.

Odstoupení od smlouvy (do 14 dnů)

Zákazník je povinen zkontrolovat obal přijímané zásilky a převzít ji pouze pokud není viditelně poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s odpovědným zástupcem přepravní služby škodní protokol nebo zásilku odmítnout.

Kupující má dle Občanského zákoníku (zákon č. 367/2000 Sb.) právo odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu od kupní smlouvy. Pokud tak učiní, musí v uvedené lhůtě odeslat nepoškozené zboží, které nenese známky užívání nebo opotřebení, řádně zabalené zpět provozovateli e-shopu. Zboží nelze zaslat zpět na dobírku.

  • zboží nesmí být použito
  • zboží nesmí být znehodnoceno nebo poškozeno
  • veškeré náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu hradí kupující, zboží doporučujeme pro přepravu pojistit
  • takto vrácené zboží nesmí být zasláno na dobírku, zásilka tohoto typu nemůže být z naší strany přijata
  • spolu s vráceným zbožím musí být také vrácen originální daňový doklad (paragon).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám plnou kupní cenu (bez dopravy) vrátíme převodem na Váš bankovní účet, a to nejpozději do 14 dnů po obdržení zboží. V případě nesplnění některé z podmínek pro vrácení zboží nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od smlouvy.

Adresa pro zaslání zboží po odstoupení od smlouvy:

Fancy shop, Jana Tutzká, Pálavská 79, 32300 Plzeň.

Po obdržení vráceného zboží provozovatel e-shopu nejpozději do 14-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku (převodem na bankovní účet, případně poštovní poukázkou) rovnající se rozdílu kupní ceny a nákladů, které provozovatel e-shopu vynaložil v souvislosti s dodáním zboží (tzn. náklady na dopravu). Náklady spojené s dopravou vráceného zboží zpět provozovateli e-shopu, hradí v plné výši kupující.

Reklamace

Reklamace zboží bude provedena v souladu se zákonem, do 30 dnů od obdržení zboží spolu s dokladem o zaplacení a informacemi co zákazník reklamuje. Zákazník bude e-mailem informován o přijetí zboží k reklamaci. Po vyřízení bude opět informován e-mailem, zda reklamace byla uznána. Zboží k reklamaci zasílejte čisté, vhodně zabalené, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky a výrobce neuzná záruku u zboží poškozeného při přepravě. Prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

  • zboží určené k reklamaci nesmí být zasláno na dobírku, zásilka tohoto typu nebude přijata
  • spolu se zbožím určeným k reklamaci pošlete i originální doklad o koupi a informace o vadách zboží

Při splnění výše uvedených podmínek pro uznání reklamace a jejím kladném vyřízení Vám plnou kupní cenu (bez dopravy) vrátíme na Váš bankovní účet a to nejpozději do 14 dnů po vyřízení reklamace.

Reklamované zboží je třeba zaslat řádně zabalené na adresu:

Fancy shop, Jana Tutzká, Pálavská 79, 32000 Plzeň-Severní Předměstí

Provozovatel e-shopu nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání výrobků, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

Poukazy na slevu

Poukazy na slevu se vztahují pouze k cenám zboží, nikoliv k poštovnému. Na jeden nákup lze uplatnit pouze jeden poukaz na slevu, ne více. Obdobně, poukaz na slevu lze uplatnit pouze na jeden nákup, pokud není na poukazu vyznačeno jinak (tzn., že jeden slevový poukaz nelze uplatnit na více nákupů). Slevy nelze kumulovat.

Poukaz uplatníte vložením slevového kódu do vyznačeného pole při nákupu v e-shopu.

Osobní data (jméno, adresa, telefon, e-mail apod.), která jsou součástí Vaší registrace nebo nám byla sdělena během Vaší objednávky, jsou naší firmou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Přijali jsme taková technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili tyto u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Údaje o registrovaných uživatelích nesdělujeme třetím osobám. Výjimku tvoří pouze údaje, které přímo souvisejí s vyřízením vaší objednávky, a to pouze v nutném rozsahu (např. poštovní adresa).

V plné míře respektujeme Vaše soukromí, Vámi uvedené údaje NIKDY nevyužijeme pro účely marketingu nebo jiné aktivity přímo nesouvisející s konkrétní objednávkou.

Naše společnost bude interně používat údaje které poskytnete tak, aby Vaše objednávka byla zpracována hladce, od zaplacení do doručení; k zlepšení našich služeb pro Vaši spokojenost; a pro přizpůsobení komunikace (e-maily, informace o novinkách).